Kosten dagopleiding

De kosten de 2-jarige opleiding bedraagt: € 8620,-*

Betaling van het lesgeld “maandelijks” geschiedt als volgt:

1. Inschrijfgeld € 150,00

2. Aanbetaling voor aanvang van de opleiding € 995,-

3. Via automatische incasso in 23 achtereenvolgende maandelijkse termijnen a € 325,-

Betaling in vier termijnen en u ontvangt een korting van € 500,- en bedraagt het lesgeld voor de

2-jarige opleiding € 8120,-*

Betaling van het lesgeld in “vier termijnen” geschiedt als volgt:

1. Inschrijfgeld  € 150,-

2. Aanbetaling voor aanvang van de opleiding € 995,00

3. Een maand voor aanvang van de opleiding € 3.487,50

4. Na de 6e maand van de opleiding eind bedrag € 3.487,50

Het lesgeld is  inclusief  materialenpakket en lespas.

Het lesgeld is  exclusief  examengeld, modellenvergoedingen.

*prijswijzigingen voorbehouden.

Studiefinanciering / tegemoetkoming ouders/ Kindgebonden budget

Alle studenten die 18 jaar of ouder zijn kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering zie schema hieronder.

Er zijn diverse banken die speciale studentenkrediten aanbieden o.a.Rabobank en ING tot bedragen van ca € 6000,00 maximaal. Heb je vragen stel ze gerust, of surf even over internet bij de diverse banken. Let wel je moet een mbo opleiding volgen.

Ben je jonger dan 18 jaar dan kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming ouders.

Klik hier om de actuele studie financiering te bekijken.

*Alle genoemde prijzen kunnen tussentijds wijzigen.

Hoeveel studiefinanciering kan ik krijgen in het middelbaar beroepsonderwijs?

Antwoord

Je woonsituatie bepaalt hoeveel je maximaal kunt krijgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Bedragen per maand geldig van augustus 2014 t/m december 2014

  Uitwonend Thuiswonend
* Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, dan is de maximale aanvullende beurs of lening € 93,17 lager.
** Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 257,93 € 79,04
Aanvullende beurs* € 347,32 € 326,44
Lenen ** € 172,17 € 172,17
Totaal € 777,42 € 577,65

Bedragen per maand geldig van januari 2015 t/m juli 2015

  Uitwonend Thuiswonend
* Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, dan is de maximale aanvullende beurs of lening € 93,17 lager.
** Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.
Basisbeurs € 264,40 € 81,02
Aanvullende beurs* € 353,70 € 332,30
Lenen ** € 176,49 € 176,49
Totaal € 794,59 € 589,81

* Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, dan is de maximale aanvullende beurs of lening € 90,83 lager.

Kom je niet in aanmerking voor de (maximale) aanvullende beurs? Dan kun je het bedrag dat je niet als aanvullende beurs kunt krijgen, extra erbij lenen. Via de gerelateerde vraag vind je de informatie over wat je dan maximaal zou mogen lenen

Geld voor kind onder 18

Tegemoetkoming in de schoolkosten van uw kind

Heeft u minderjarige kinderen op het middelbaar onderwijs? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen, als uw kind geen gratis schoolboeken krijgt. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op uw inkomen en het inkomen van uw partner.

Voor wie?

De regeling geldt alléén voor ouders van kinderen die een voltijdopleiding in Nederland doen op mbo-bol, vavo of particulier voortgezet onderwijs. U vraagt aan voor kinderen die jonger dan 18 zijn.

Doet uw kind een opleiding in het vavo, maar laat de school uw kind ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs? Dan kunt u geen tegemoetkoming ouders aanvragen.

Voorwaarden

Was uw (gezamenlijke) inkomen in 2012 € 35.764,- of minder, dan krijgt u voor het schooljaar 2014-2015 de volledige tegemoetkoming. Was uw inkomen hoger, dan krijgt u minder of geen tegemoetkoming. Ook het aantal schoolgaande kinderen is van invloed. Gebruik de rekenhulp tegemoetkoming ouders om te zien of u er recht op heeft.

Vraag

Hoeveel tegemoetkoming ouders kan ik krijgen voor mijn kind in het schooljaar 2014-2015?

Antwoord

De maximale bedragen voor het schooljaar 2014-2015:

Soort onderwijs Tegemoetkoming in de schoolkosten Tegemoetkoming in het lesgeld* of instellingscursusgeld**
Vavo / particulier voortgezet onderwijs € 340,16 € 1.118
Beroepsonderwijs € 690,93 € 1.118

* Alleen als de leerling in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus 2014 18 jaar wordt. Anders is de tegemoetkoming in het lesgeld € 0,00.

** Vergoeding voor instellingscursusgeld is alleen mogelijk als de leerling een opleiding in het particulier onderwijs volgt en 1 augustus 2014 16 jaar of ouder is.

Er is geen tegemoetkoming ouders mogelijk voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

Kindgebonden budget: nieuw in 2015

Minder regelingen: gevolgen voor uw kindgebonden budget

De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Hierdoor zijn er vanaf 2015 minder regelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV. Het bedrag vervangt ook de alleenstaande ouderkorting. Dit is een korting die u kreeg voor de inkomstenbelasting.

Bent u een alleenstaande ouder met een inkomen vanaf € 46.000? Dan kunt u in 2015 ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft de toeslag meestal niet zelf aan te vragen. Hebt u recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u in december bericht van ons.

U moet zelf kindgebonden budget aanvragen als u nog geen andere toeslag hebt. We hebben dan te weinig gegevens om uw kindgebonden budget te kunnen berekenen. U moet ook zelf aanvragen als uw kindgebonden budget is gestopt. Maak eerst een proefberekening.

Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 meer kindgebonden budget. Vanaf deze datum zit de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) bij het kindgebonden budget.

Meer of minder kindgebonden budget

Hebt u een inkomen tot ongeveer € 23.000 en 2 of meer kinderen? Dan krijgt u meer kindgebonden budget.

In de volgende gevallen krijgt u minder kindgebonden budget:

 

Kappersacademie Roermond
0475-315212
Hendriklaan 54
6043 BT Roermond
roermond@kappersacademie.info

Kindgebonden budget 2015 aanvragen

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Nieuw in 2015

Lees wat er verandert voor het kindgebonden budget in 2015.

Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u vanzelf bericht van ons.

Kindgebonden budget aanvragen

Hebt u geen andere toeslag? Of kreeg u eerder kindgebonden budget, maar is dit gestopt? Dan hebben we onvoldoende gegevens van u. U moet het kindgebonden budget dan zelf aanvragen. Maak eerst eenproefberekening. U ziet dan hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen.

Uw kindgebonden budget voor 2015 vraagt u aan met Mijn toeslagen. Dat kan tot 1 september 2016. Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen voor 2015.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kindgebonden budget en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat scheiden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer bij Ik wil een wijziging doorgeven voor 2015.

 

Belastingaftrek studiekosten. (www.Belastingdienst.nl)
Als je een studie volgt voor je (toekomstige) beroep,
mag je de studiekosten aftrekken van de
inkomstenbelasting. Het gaat om kosten boven € 500,-
met een maximum van € 15.000,-. Aftrekbaar zijn
bijvoorbeeld; lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en
andere zaken die nodig zijn voor de opleidingen.).
Wij zijn een rijkserkende opleiding, dat wil zeggen dat je in aanmerking kunt komen voor studiefinanciering en ov-jaarkaart